BERGNY

På en fjellgård litt lenger oppi dalen bodde det en gang en bestemor som lød navnet Bergny. Hun var av en generasjon hvor man visste viktigheten å utnytte alle de ressurser de hadde rundt seg, å bruke opp alle deler, -det være seg mat eller materialer. I tillegg til å være en nyttig, sparsom, lun og omsorgsfull bestemor, var hun også utdannet syerske. Hun var opptatt av gjenbruk i alle ledd, og det syntes godt i arbeidet hun gjorde med blant annet søm, og omsøm.

Dette er disse bærekraftige verdiene vi ønsker å ta vare på, videreføre og videreutvikle her hos Uldvaren. Som en tilbyder inn mot prosjektmarkedet, har også vi mye overskuddsmaterialer. Istedenfor å potensielt kaste disse, har vi nå satset og jobbet med å utvikle egne unike produkter basert på nettopp overskuddsmateriale fra ulike deler av bedriften. Bergny består av et begrenset opplag produkter i ulike variasjoner avhengig av hva vi har tilgjengelig, og trender.

Bergny er altså vårt «in-house brand» som ble etablert i året 2021. I tillegg til å være basert på de bærekraftige verdiene, ligger det en essens i det at Uldvaren har røtter tilbake til 1895, og er å regne for et stødig berg. Samtidig som vi skal ta vare på det tradisjonsrike og historikken, er vi også på veg inn i en ny tid. Derav «Bergny» som også betyr nylaget, eller ny- berging.